Home » 2016 » August

iMessage trên Iphone

iMessage được tích hợp sẵn trong thiết bị và chỉ cần kích hoạt, kết nối wifi hoặc 3G, song để khai thác hết những công năng của nó thì có lẽ chưa nhiều người biết đến. 1. On/Off tính năng thông báo trạng thái đọc tin nhắn Giống...
Continue reading