Home » 2016 » January

Rolls-Royce bán xe siêu sang như thế nào?

Thay vì chỉ cần tới đại lý, khách hàng của Rolls-Royce có thể tới thẳng nhà máy ở Anh cùng những đãi ngộ hạng VIP. Phần lớn người mua xe mới mỗi năm phải nghiên cứu, cân nhắc giữa những phiên bản cũng như tùy chọn để có...
Continue reading